Om

Behandlarbakgrunn

Birger jobbar mellom anna mykje med smertebehandling, funksjonsoptimalisering og diagnostikk.

 

Han har mastergrad i kiropraktikk, vidareutdanning i idrettsmedisin, ultralyd diagnostikk og injeksjonsbehandling. Han har 20 års erfaring med muskulær smertepunktbehandling (IMS – nålebehandling) og nyttar også trykkbølgbehandling for kroniske sene/leddbandskader.

 

Birger har dei siste fire åra vore idrettsskadeansvarleg i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball.

 

Interessefelt innan ultralyddiagnostikk, hovudverk/svimle, korsryggplager, idrettsmedisin, muskel-/skjelettskader.

Takstar

 

Førstegangskonsultasjon: 600

 

Konsultasjon: 450

 

Trykkbølge: 650

 

Ultralydundersøking: 650

 

Injeksjonsbehandling: 650

 

Hyaluronsyre injeksjon: 1500

 

 

 

Bestill time

 

Akutt

 

Torvmyrane 11 B

6160 Hovdebygda

 

Opningstider:

08:00 - 16:00 (Kvardagar)