Framside

Velkomen til kiropraktoren!


Kiropraktorar er offentleg  godkjent (autorisert) helsepersonell med sjølvstendig diagnose- og behandlaransvar. Kiropraktorar fungerer som primærkontakter i førstelinjetenesta med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelsar. Som pasient kan du kome direkte til kiropraktor utan legetilvising, og bli fulgt opp med utredning, behandling og førebygging av dine muskel- og skjelettplager.


Kiropraktorar kan:


utføre undersøking og behandling med refusjon utan tilvising frå lege

tilvise pasienter vidare til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøking som røntgen, MR og CT og sjukmelde pasientar i opptil 12 veker.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Dette vil normalt bere dekke ein begrensa del av dei totale kostnadane.


Behandling hos kiropraktor omfattast ikkje av noken av frikortordningane.


En kiropraktor kan blant anna hjelpe deg med:


Birger Nilsen

Kiropraktor og innehaver

Utdanning:


Mastergrad i Doctor of Chiropractic frå University of Palmer-West California 1996 (Summa cum laude)

Msc Dip Diagnostic Ultrasound AECC University


Bakgrunn:


Sjøforsvarets gymnastikkskule 88-89, Idrettsoffiser i marinen 89-90. Pre-medisinsk studie, Odense universitet 90-91. Masterutdanning Palmer University 96. Arbeidde 1996-98 ved Frisk Fokus Helsesenter, Kongsvinger, i eit spesialistteam. Vidareutdanning i idrettsmedisin og myofasciell smertepunktbehandling IMS/tørrnåling. Starta Nordfjord kiropraktorsenter AS på Nordfjordeid i 1998. Eit tverrfagleg senter med kiropraktikk, spes.ortopedi, allmennmedisin og fysioterapi. Etablerte avdeling i Stryn 2002, Måløy 2004 og Ørsta 2007. Kurshaldar for kiropraktorar, fysioterapeutar og legar i IMS/tørrnåling  2009, 2010 og 2011. Dagleg leiar i Optimal Helseklinikk 2012-2017. Vidareutdanning i Ultralyddiagnostikk og injeksjonsteknikk.

Bestill time


kontakt@kiropraktornilsen.no

70 23 93 00

Akutt


Ivar Aasen Gata 18

6153 Ørsta


Opningstider:

08:00 - 16:00 (Kvardagar)