Om oss

Birger Nilsen

Kiropraktor MNKF

Sonograf

Utdanning:


Mastergrad i Kiropraktikk frå University of Palmer-West California 1996 (Summa cum laude)

Msc Dip Diagnostic Ultrasound AECC University


Bakgrunn:


Idrettsoffiser i marinen 89-90 (Sjøforsvarets Gymnastikkskule 88-89). Pre-medisinsk studie, Odense universitet 91. Masterutdanning Palmer University 96. Arbeidde 1996-98 ved Frisk Fokus Helsesenter, Kongsvinger, i eit spesialistteam. Vidareutdanning i idrettsmedisin og myofasciell smertepunktbehandling IMS/tørrnåling. Starta Nordfjord kiropraktorsenter AS på Nordfjordeid i 1998. Eit tverrfagleg senter med kiropraktikk, spes.ortopedi, allmennmedisin og fysioterapi. Etablerte avdeling i Stryn 2002, Måløy 2004 og Ørsta 2007. Kurshaldar for kiropraktorar, fysioterapeutar og legar i IMS/tørrnåling  2009, 2010 og 2011. Vidareutdanning i Ultralyddiagnostikk (Msc Dip frå AECC University College) og injeksjonsteknikk (Haukeland Sjukehus). Kurs/vidareutdanning i Idrettsmedisin (Trinn 1 og 2)

Eline Gurskevik Vattøy

Fysioterapeut MNFF

Utdanning:


BSc Fysioterapi, Høgskulen i Bergen, 2013.

MSc Klinisk nevrologisk fysioterapi, Universitetet i Tromsø 2016.


Bakgrunn:


Fysioterapeut i spesialisthelsetenesta hovudsakleg innanfor nevrologi og ortopedi 2013-2016. Privatpraktiserande fysioterapeut i Haugesund 2015-16, Ørsta 2016-19. Frå 2019 fysioterapeut med driftstilskot på Herøy Fysikalske Institutt, medeigar frå 2020. Fysioterapeut for aldersgruppe 14-20år i Dimna IL sidan 2019. Kurs/vidareutdanning i Idrettsmedisin (Trinn 1 og 2), vestibulære sjukdommar/vestibulær rehabilitering/svimmelheit, IMS tørrnåling, taping, fleire kurs i diagnostisering og behandling av skulderproblematikk, nevrologiske tilstandar, smerteproblematikk ++.