Om

Behandlarbakgrunn

Birger jobbar mellom anna mykje med smertebehandling, funksjonsoptimalisering og diagnostikk.


Han har mastergrad i kiropraktikk, vidareutdanning i idrettsmedisin, ultralyd diagnostikk og injeksjonsbehandling. Han har 20 års erfaring med muskulær smertepunktbehandling (IMS – nålebehandling) og nyttar også trykkbølgbehandling for kroniske sene/leddbandskader.


Birger har dei siste fire åra  vore idrettsskadeansvarleg i det medisinske støtteapparatet for Volda Handball.


Interessefelt innan ultralyddiagnostikk, hovudverk/svimle, korsryggplager, idrettsmedisin, muskel-/skjelettskader.

Takstar


Førstegangskonsultasjon:    650,-


Konsultasjon:                     520,-


Helg:                                1000,-


Trykkbølge:                        650,-


Ultralydundersøking:           800,-


Injeksjonsbehandling:          650,-


Hyaluronsyre injeksjon:       1800,-


Epikrise:                             250,-


Tilbakemelding lege:                0,-

Bestill time


kontakt@kiropraktornilsen.no

70 23 93 00

Akutt


Ivar Aasen Gata 18

6153 Ørsta


Opningstider:

08:00 - 16:00 (Kvardagar)