Hyaluronsyreinjeksjon


HyaluronsyreinjeksjonKva er artrose (slitasjegikt)?


Som en naturlig konsekvens av aldring, er slitasjegikt eit typisk symptom på slitasje i ledd. Nesten 70% av personar over 65 år har radiografiske tegn på artrose uten å vere plaga av smerter.


Halvparten av dagens 60 åringer lider av tradisjonell slitasje av ledda. Unge pasientar kan også ha tilsvarande slitasje i ledda.


Dei første teikna på artrosesmerte er ofte «startsmerter». Typisk er smerter i ledd under endring av stilling som fra sittande til ståande eller når du står opp om morgenenen.


Det andre stadiet av artrose kan kjenneteiknast av sterkere smerter ved aktivitet, knaselyder ved rørsle av ledd, samt ei varig innskrenking av rørsle.


Det siste stadiet av artrose kan oppsummerast som konstant smerte sjølv i kvile, noke som kan gjere det umulig å sove. På kvar grad av slitasjegikt kan betennelse og hevelse i ledd oppstå. Forløpet av leddgikt kan fremskyndast av ulike risikofaktorer som gir slitasje i ledd:


Overvekt

Gjentatte innflammasjoner i ledd

Dårlig posisjonering av leddet

Intensiv utøvelse av sport

Deltaking på aktivitetar med høy skaderisiko.

Tungt arbeid med høg grad av repeterande rørsler.

Inaktivitet (ved immobilitet av eit ledd eller på grunn av livsstil)


Korleis vert behandlingen med hyaluronsyre utført?


Etter ei vurdering korleis di slitasjegikt har utvilka seg, kan du motta ein eller fleire injeksjonar med Hyaluronsyre. Injeksjonene utførast normalt av lege eller kiropraktor med videreutdanning. Vanligvis vil de velge Ostenil® eller Duraline for å behandle store ledd som kne, hofte og skulder, mens for mindre ledd som fingre og tær, velges Ostenil® MINI.


Etter ei behandling, vil du merke ein reduksjon i smerte og oppnå betre rørsle. Behandling med hyaluronsyre kan lindre smerter relatert til slitasjegikt i ei periode på mellom 6 og 12 måneder. Behandlinga kan gjentas når smertene aukar igjen.


Det er også viktig å merke seg at dei første positive effektene av behandling med hyaluronsyre, ofte begynner ei til to veker etter første injeksjon.