UltralydundersøkingUltralyd  Undersøking


Ultralyd Diagnostikk 


Kiropraktor Nilsen har no kompetanse innan Diagnostisk ultralyd. Pasientar må i mange tilfelle til spesialisthelsetenesta for å få denne type undersøking og behandling.

Har du plager i muskel/skjelettsystemet og lurer på om det kan vere senefestebetennelse, avriven muskel eller sene, slimposebetennelse, beinhinnebetennelse etc. Diagnostisk ultralyd kan avklare dette raskt utan stor ventetid


Kva tid kan det vere ein fordel med Diagnostisk Ultralyd?

 

•Ultralyd kan ikkje sjå inn i ledd men gir overlegen bildekvalitet i sener, musklar og leddband i forhold til røntgenstrålar.

•I motsetning til ein MR, kan ei ultralyd-undersøking bli utført i løpet av kontorbesøket utan rekvisisjon eller behov for planlegging.

•I motsetning til en MR som kan ta meir enn 30 minutt, kan ei ultralyd undersøking bli utført i nokre få augeblink under samtidig evaluering.

•I motsetning til røntgen og MR som gir stillbilete, er ultralyd ein dynamisk prosess som kan vurdere musklar, sener og ledd under rørsle. Dette kan være nyttig når ein forsøker å diagnostisere kjelda til smertefulle rørslerelaterte smerter

•I motsetning til røntgen og MR, nyttar ikkje ultralyd stråling og er derfor heilt trygg.